736 861 955,     recepcja@zajma.eu

HISTORIA

Uzdrowisko Supraśl to położony w centrum Puszczy Knyszyńskiej niezwykły zakątek Podlasia. Miasto o barwnej 50-letniej historii, której świadectwem są liczne zabytki architektoniczne. Obecnie ze względu na swoje położenie oraz zaplecze naukowe postrzegany jako ośrodek turystyczno-kulturalny i edukacyjny w regionie. Jest to miejsce, gdzie można nie tylko wypocząć, ale także miło spędzić czas o każdej porze roku.

Miasto Supraśl - obchodzące w 2000 roku 500-lecie istnienia pełni rolę głównego ośrodka kulturowego całej gminy. Położone jest nad rzeką o tej samej nazwie. Liczy około 4,5 tys. mieszkańców i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię 559 ha. Wielu osobom miasto Supraśl nieodzownie kojarzy się z Uroczyskiem - corocznymi spotkaniami artystycznymi, organizowanymi przez stowarzyszenie działające również pod tą nazwą. Zgodnie z zamiarem organizatorów, na "Uroczysko" zapraszani są naukowcy, artyści, działacze kultury i sztuki, aby w niepowtarzalnej atmosferze miasta zaprezentować swój dorobek i znaleźć miejsce do spotkań i twórczej wymiany myśli.

28 grudnia 2001 roku rozpoczął się nowy etap w życiu Supraśla, tego dnia przyznano miastu miano Uzdrowiska. Tym samym to urokliwe miejsce dołączyło do elitarnej grupy uzdrowisk w Polsce. Zgodnie z oceną specjalistów profil uzdrowiska obejmować będzie leczenie osób w podeszłym wieku, rekonwalescentów i dzieci w kierunku chorób dróg oddechowych i niedyspozycji wywołanych reumatyzmem.

ATRAKCJE W ZASIĘGU WZROKU

Miasto Supraśl posiada interesujący układ urbanistyczny świadczący o niezwykle bogatej historii tego terenu, której początek dała osada przyklasztorna rozwijająca się na tym terenie w XV w. , a następnie rozwój przemysłu włókienniczego. Dziś w mieście Supraśl z ponad 500-letnią tradycją można zwiedzić niepowtarzalne zabytki takie jak:

1 PałacPałac Buchozoltów

Powstał w XVIII w. jako dwór ekonoma klasztoru Bazylianów. W latach 1892-1903 przebudowany w stylu eklektycznym z przewagą secesji przez nowych właścicieli Buchholtzów - fabrykantów włókienniczych pochodzenia pruskiego. W skład zabudowań wchodzą również stajnia, wozownia, stróżówka oraz zachowane fragmenty parku secesyjnego – jednego z nielicznych w tej części Polski. We wnętrzach pałacu zachowało się wiele elementów pierwotnego wystroju. Od 1959 r. mieści się w nim Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera – instytucja podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2 klasztorKlasztor Męski Zwiastowania NMP

Miejsce, w którym w 1500 roku rodziła się historia Supraśla. Klasztor założony został przez mnichów św. Bazylego Wielkiego z fundacji marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra Chodkiewicza. Po Unii Brzeskiej w latach 1601-1839 klasztor unickiego Zakonu Bazylianów.
W okresie zaborów, w latach 1839-1915 przeszedł w ręce Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
W okresie międzywojennym, ponownie katolicki, tym razem jako siedziba Zakonu Salezjanów. Po 1945 r. klasztor przeznaczono na potrzeby oświatowe. Mieściło się w nim Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Obecnie jest w rękach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

3 muzeumMuzeum sztuki drukarskiej i papiernictwa

Placówka zajmuje dwie sale w Pałacu Opatów, w których znajdują się niezwykłe eksponaty związane z drukarstwem.
Muzeum powstało, by upamiętnić działalność pierwszych drukarzy na świecie i w regionie. Pionierami drukarstwa na Podlasiu byli Iwan Fiodorow i Piotr Mścisławiec, którzy przyjechali z Moskwy do Zabłudowa i tam w 1569 roku wydrukowali liczącą 814 stron "Ewangelię Pouczającą".
Ekspozycja muzealna to między innymi maszyny drukarskie (najstarsza z połowy XVIII wieku), repliki pras drukarskich, niemiecki tygiel drukarski z XIX wieku. Pracownicy muzeum prezentują rozmaite techniki druku: miedzioryt, litografia czy druk offsetowy. Zwiedzający mogą wykonać odbitki na replice XV-wiecznej prasy drukarskiej.

4 muzeum ikonMuzeum ikon

W Muzeum Ikon zadbano o to, by odwiedzający zostali wprowadzeni w klimat duchowej rzeczywistości prawosławia. Pomaga w tym interaktywny charakter muzeum, na każdym kroku intrygujący i zachwycający gości. Warto zwrócić uwagę na pomysłowość w eksponowaniu sztuki sakralnej prawosławia. Światło, dźwięk, chóralne śpiewy, filmy poruszają zmysły i pomagają chłonąć duchową atmosferę. W bogatym zbiorze znajduje się około 1300 ikon z XVIII, XIX i XX wieku. Zobaczymy tu także przedmioty sakralne i unikatowe XVI-wieczne freski o bizantyjskim charakterze, ocalałe ze zburzonej w czasie wojny cerkwi. Przedstawiały świętych oraz sceny z życia Chrystusa i Marii. Przetrwały tylko fragmenty.

 

 

5. dom ogrognika

Stara Poczta (zwana też Domem Ogrodnika)

Zbudowany przez Bazylianów w połowie XVIII w. Pierwotnie służył jako mieszkanie „włoskiego ogrodnika”. W XIX wieku mieścił się tu rosyjski urząd pocztowy, przemianowany w 1919 r. na polską pocztę. Obecnie dom mieszkalny - rzadko już spotykany przykład drewnianego budownictwa z czterospadowym dachem polskim z mansardą i powiekowymi lukarnami. Badania archeologiczne przeprowadzone w 2011 roku, podczas budowy ul. Konarskiego potwierdziły istnienie na tym terenie cmentarza, na którym w XVI-XVII wieku grzebano mieszkańców Supraśla.

 

 

6. biały domek

Biały Dworek

Zbudowany w 1822 r. przez unickiego biskupa L.L.Jaworowskiego; ostatniego bazyliańskiego opata klasztoru supraskiego. Hierarcha mieszkał w nim w okresie letnim. W latach 1834-1939 należał do rodziny fabrykantów Zachertów. W latach 1988-1990 gruntownie wyremontowany; obecnie jest siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego

 

 

 

 

7. arboretum

Arboretum w Kopnej Górze

Arboretum w Kopnej Górze założone zostało w 1988 roku i do dziś prowadzone jest przez Nadleśnictwo Supraśl. Jego pomysłodawcą, organizatorem i pierwszym kierownikiem był, nieżyjący już, mgr inż. Wojciech Wygralak.

Arboretum (od łacińskiego słowa arbor – drzewo, drzewostan) w Kopnej Górze można opisać jako rodzaj ogrodu botanicznego połączonego z parkiem leśnym rozciągającym się na obszarze 26ha. Na tej stosunkowo niewielkiej, jak na warunki puszczańskie, powierzchni spotkać można większość typów siedliskowych lasu charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej. Źródłem tego bogactwa jest znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu (od 132 do 154 m n.p.m.) oraz duża rozmaitość gleb. Dla osób interesujących się rodzimą przyrodą może to być spotkanie z puszczą „w pigułce".

Więcej zabytków i atrakcji na stronie BAŚNIOWY SUPRAŚL oraz SUPRAŚL.PL